Γερανάκι με κερματοδέκτη

Γερανάκι με κερματοδέκτη

Γερανάκι με κερματοδέκτη για κουκλάκια μικρού και μεσαίου μεγέθους. Λειτουργεί με κέρμα των 0.50 € και 1€