Πόρτα για κερματοδέκτη

Πόρτα για κερματοδέκτη

 

Πόρτα για κερματοδέκτη. Πόρτες για όλα τα παιχνίδια της Golden Toys