Πλακέτα για ανυψωτικά

Πλακέτα για ανυψωτικά

Πλακέτα για ανυψωτικά παιχνίδια. Αυτή είναι μία από τις πλακέτες που ενεργοποιούν την ανυψωτική κίνηση των παιχνιδιών. Είναι μια εξελιγμένη πλακέτα που εκτελεί ελέγχους για όσο διάστημα κάποιο παιχνίδι βρίσκεται σε λειτουργία ώστε να έχουμε σιγουριά και ασφάλεια σε κάθε περίπτωση  ...

Read More »